Szkolny konkurs wiedzy hotelarskiej

445

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Nauczycieli Zawodowych Przedmiotów Hotelarskich zorganizował szkolny konkurs wiedzy hotelarskiej, którego głównym celem było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań branżą hotelarską, turystyczną i gastronomiczną, pobudzanie ambicji zawodowych uczniów oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

W dniu 14 grudnia uczniowie klas hotelarskich przystąpili do rozwiązania 50 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Najlepsze wyniki w konkursie uzyskały:

I miejsce – Aleksandra Pakowska – uczennica klasy 3 Hp
II miejsce – Małgorzata Kłosińska – uczennica klasy 3 Hp
III miejsce – Emilia Bielawska – uczennica klasy 3 H

W XIII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, która odbędzie się 4 stycznia 2022 r. w Warszawie, naszą szkołę na etapie okręgowym, reprezentować będą Aleksandra Pakowska i Małgorzata Kłosińska.
Tytuł przewodni tegorocznej olimpiady to: „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej”

Życzymy powodzenia,
Beata Chwalińska