„Ekonomia Społeczna dla Szkół”

135

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

W roku szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, zostało wybrane jako jedna z 50 szkół w Polsce do udziału w pilotażowym projekcje Ekonomia Społeczna dla Szkół. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość a parterami są: Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży i Fundacja Pasja.

Podczas pracy na różnych zajęciach edukacyjnych wykorzystujemy PAKIET EDUKACYJNY EKONOMIA SPOŁECZNA DLA SZKÓŁ, SCENARIUSZE LEKCJI DLA SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKUM, składający się z 3 modułów w ramach WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Pakiet składa się z prezentacji multimedialnych, plakatów, plansz, kostek z zapisanymi zadaniami, zestawów filmów animowanych, gry planszowej, quizu elektronicznego sprawdzającego wiedzę uczniów, gry w formie aplikacji mobilnej umożliwiającej rywalizację indywidualną i zespołową między szkołami, dobrych praktyk w formie wydawnictwa i multimediów.