Nowe komputery już są w I LO

364

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Dzięki przychylności Władz Oświatowych powiatu tomaszowskiego i staraniom Dyrekcji szkoły nasze liceum wzbogaciło się o nową pracownię komputerową. Osiemnaście nowoczesnych stanowisk uczniowskich zastąpiło bardzo już wysłużone jednostki.
We współczesnej szkole dostęp do nowych technologii jest wręcz koniecznością. W planie zajęć naszego liceum funkcjonują obecnie 32 grupy z przedmiotu informatyka, w tym klasy politechniczne, które realizują informatykę w zakresie rozszerzonym.
Nowoczesna pracownia pozwoli nie tylko na realizację podstawy programowej, ale również umożliwi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Dziękujemy.