Organizacje pozarządowe – misja społeczna w I LO

514

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Na kolejnych zajęciach edukacyjnych z ekonomii społecznej uczniowie definiowali takie pojęcia jak: organizacja pozarządowa i trzeci sektor, wymieniali obszary działania przykładowych organizacji pozarządowych oraz wyjaśniali, jakie korzyści z działalności tych organizacji ma środowisko lokalne. Uczestnicy zajęć określali także cechy społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie angażują się w działania na rzecz środowiska lokalnego i się wspierają. Uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach, na pewno już wiedzą, czym charakteryzuje się pojęcie ekonomii społecznej jako ważnego elementu polityki państwa.