Marzanna Popławska Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

401

Autor: Starostwo Powiatowe

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim powołał na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Panią Marzannę Popławską. Słowa gratulacji Pani Dyrektor odebrała z rąk Starosty Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego i Członka Zarządu Powiatu Elżbiety Łojszczyk w dniu 17 lutego 2022 roku.

Dotychczasowe doświadczenie Pani Marzanny Popławskiej w pracy zawodowej oraz w pracy samorządowca z pewnością przyczynią się do owocnej współpracy i działalności na rzecz podopiecznych placówki i jej rozwoju.