Włączyć wykluczonych

751

Autor: I LO im. Jarosława Darowskiego

Włączyć wykluczonych – ideą wielu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Celem zajęć jest promocja idei ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych jako wspierających rozwój społeczno-gospodarczy regionu.  Uczniowie kształtują postawę społecznej solidarności. W trakcie zajęć uczniowie definiują pojęcia: organizacja pozarządowa, ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, wymieniają cele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, charakteryzują specyfikę działalności przedsiębiorstwa społecznego.
Podczas zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie uczniowie kształtują podstawę społecznej odpowiedzialności, rozwijają umiejętność dyskutowania – formułują i uzasadniają własne stanowisko na forum klasy, a także bronią go, szanując odmienne poglądy.
 Aktywizujące metody i formy pracy sprzyjają rozwojowi kompetencji kluczowych– społecznych, obywatelskich, informatycznych, a także inicjatywności, przedsiębiorczości, komunikatywności i pracy zespołowej.
Zajęcia edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie wyszły naprzeciw potrzebom uczniów naszej szkoły, którzy chętnie angażują w różne zadania i projekty, pozwalające na rozwój osobowy młodzieży, ale także kształtują postawę  społecznej solidarności.
 Świetny projekt jest realizowany przez świetną młodzież.
 Polecamy!