Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

447

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Zakład jest też  gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej  dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba” – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju.

Dodatkowo na  stronie internetowej ZUS ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim. W serwisie tym będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim. 

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

W związku z wojną w Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być teraz w stanie pobierać tych świadczeń.

Jeśli osoba przybyła z Ukrainy nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty w swoim kraju, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń w Ukrainie – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Oddział ZUS w Rzeszowie wznowi wypłatę emerytury lub renty na  nowy rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Jeśli natomiast taka osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. – Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy – dodaje rzeczniczka.

Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę  emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego