ZUS: duże zainteresowanie infolinią w języku ukraińskim

556

Blisko 850 połączeń odebrali konsultanci podczas pierwszego dnia funkcjonowania specjalnej infolinii w języku ukraińskim.

W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Konsultanci odebrali 845 połączeń, w tym udzielili 637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim.

Najwięcej było ogólnych pytań, tj. jakie świadczenia przysługują z ZUS i należy zrobić aby złożyć wniosek – o to zapytało 362 klientów. 88 osób zapytało kogo dotyczy konkretny wniosek i 49 osób o terminy składania wniosków. Najwięcej zainteresowania było  wnioskiem 500+. 78 osób było zainteresowanych profilem PUE, przede wszystkim rejestracją konta na Platformie Usług Elektronicznych.

Klienci pytali także o Kartę Polaka, czy na jej podstawie można ubiegać się o świadczenia z ZUS, jakie dokumenty są potrzebne aby złożyć wniosek, w jaki sposób złożyć wniosek (pytania wynikające z braku wniosku w języku ukraińskim), co jeśli ponownie przekroczą granicę polsko-ukraińską lub jeśli granicę przekroczono z innym państwem oraz jak zarejestrować profil PUE ZUS.

Klienci też pytali o sprawy, które są w kompetencji innych instytucji – gmin czy banków.

Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.

Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na PUE ZUS.

Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc.     

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego