„Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie” – Seans z Cyklu Kultura Dostępna

500

Wiosna w sieci kin Helios przyniesie widzom miłą niespodziankę związaną z ilością filmów prezentowanych w ramach cyklu Kultura Dostępna. Marcowy kalendarz wskazuje bowiem na pięć czwartkowych spotkań kinomanów z polskimi filmami.   

W ostatni dzień marca cykl spotkań zamknie film „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”,w którym widzowie zobaczą nieznaną do tej pory historię życia przyszłego Prymasa z okresu wojny. Film obrazuje czas kiedy młody Wyszyński został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej, gdzie dodawał otuchy swoim kompanom.

Film Tadeusza Styki wpisuje się w obchody uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej.

W filmie pojawia się mało znany wątek z biografii Stefana Wyszyńskiego – udział przyszłego kardynała w Powstaniu Warszawskim. Równoległą bohaterką filmu jest postać matki Róży Czackiej zwanej niewidomą matką niewidomych, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Znamienne, że pomimo wielu publikacji biograficznych na temat kardynała Wyszyńskiego, akurat lata wojny są okresem często pomijanym w duchowym doświadczeniu prymasa. A, zdaniem Tadeusza Styki, był to czas formacyjny dla charyzmatycznego kapłana. Doświadczenie lat wojennych, spotkania z siostrą Czacką, w dużym stopniu sprawiły, że Wyszyński zyskał wielką siłę duchową, dzięki której był w stanie sprzeniewierzyć się komunistycznym rządom i 8 maja 1953 roku sygnować słynny memoriał biskupów: „Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem, nie za co innego, tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”.

Pierwsze spotkanie ks. Stefana Wyszyńskiego z matką Czacką odbyło się w 1926 roku, w Laskach. Podczas II wojny światowej, Wyszyński został kapelanem w Laskach, stając się bliskim współpracownikiem matki Róży. W czasie Powstania Warszawskiego, wspólnie organizowali pomoc, utworzyli również szpital powstańczy. Regularne wizyty w Laskach i odwiedziny u siostry Czackiej stały się z czasem rytuałem prymasa Polski i kardynała. Niemal każdego roku, Stefan Wyszyński bywał tam nawet po kilkanaście razy. Na pogrzebie matki Czackiej, kardynał mówił: „Testamentem jest jej życie. Miała ona dwoje rąk, nie miała oczu, miała serce jedno. Tym jednym sercem i dwojgiem rąk wiązała Dzieło i Zgromadzenie”.

Zdaniem twórców, „Wyszyński – zemsta czy przeznaczenie” jest nietypową biografią kardynała. „Pokazujemy, jak ten marmur Wyszyńskiego dopiero się kształtował” – podkreśla reżyser. I dodaje, że film nie jest ani o księdzu, ani o przyszłym prymasie, ale o człowieku. Wychodząc od historii wojennej, reżyser razem z ekipą próbują pokazać jak kształtował się charakter przyszłego kardynała, oraz do jakiego stopnia jego spotkania z matką Różą Czacką zmieniło postrzeganie nie tylko wojennej rzeczywistości przez kardynała Wyszyńskiego.

Z rolą prymasa Stefana Wyszyńskiego zmierzył się Karol Szlenker, w filmie oglądamy także Małgorzatę Kożuchowską jako Matkę Różę Czacką, Idę Nowakowską jako siostrę Serafinę, Marcina Kwaśnego jako por. Zygmunta Sokołowskiego ps. „Zetes”, Adama Fidusiewicza jako pchor. Stanisława Brzozę.  

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem” – pisał kardynał Stefan Wyszyński. Warto te słowa zapamiętać.

Seanse w ramach cyklu Kultura Dostępna wyświetlane są w każdy czwartek o godzinie 13:00 i 18:00. Projekt jest częścią programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest NCK. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.kulturadostepna.pl oraz www.helios.pl/kultura_dostepna.