Obchody Dnia Pamięci o Majorze Hubalu przy szańcu w Anielinie

670

Autor: Starostwo Powiatowe

W sobotę, 30 kwietnia 2022 roku, w Anielinie przy szańcu Hubala odbyły się uroczystości poświęcone Dniu Pamięci o Majorze Hubalu. Właśnie mija 82. rocznica jego śmierci.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Organizatorami uroczystości byli: Powiat Opoczyński, Gmina Poświętne, Nadleśnictwo Opoczno, Stowarzyszenie Ułanów Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal oraz Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940. Patronatem uroczystość objął Prezydent RP – Andrzej Duda.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego, powitała zaproszonych na uroczystość gości, wśród których byli między innymi: Marek Telus i Grzegorz Wojciechowski – posłowie na Sejm RP, Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

„Szanowni Państwo, 30 kwietnia 2022 roku, Anielin, 82. rocznica śmierci majora Hubala – człowieka, który był żołnierzem niezłomnym pomimo zakończenia tych działań wrześniowych na początku 1939 roku nie złożył broni i wraz ze swoimi kompanami, z grupą kilkuset żołnierzy, starał się bronić Polaków, bronić tego wszystkiego co polskie, żeby zachować ciągłość Wojska Polskiego i jednocześnie zachęcić do oporu względem zarówno na początku Niemców jak i później w przypadku agresji Sowieckiej również tego zagrożenia, które przyszło ze wschodu. Człowiek, który stał się wzorem, nie tylko dla swoich żołnierzy, ale dla tysięcy, setek tysięcy Polaków, dla młodych ludzi jak być człowiekiem honoru, jak trzeba postępować z miłości do ojczyzny.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Dzisiaj na tych uroczystościach jak widzimy, jest bardzo wielu przedstawicieli zarówno różnego rodzaju szczebli samorządów, jak i też z organizacji, które działają tutaj w sposób szczególny na terenie powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego. Cieszy fakt, że na tych uroczystościach jest bardzo duża grupa dzieci i młodzieży, tych, którzy powinni uczyć się tej historii, która była zakazana przez wiele lat, tej historii, która wiązała się z naszym zrywem niepodległościowym, z tym wszystkim, co wiąże się z fundamentami związanymi z suwerennością naszego państwa.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Major Hubal jest przykładem człowieka, który przez całe swoje życie walczył o wolność Polski. Trzeba przypomnieć, że również brał udział już w kampanii I wojny światowej, ale również w tej kampanii bolszewickiej w czasie najazdu bolszewików na Polskę w roku 1920. Zawsze stawał do obrony ojczyzny kiedy sytuacja tego wymagała. Przykład bohatera, przykład żołnierza, który w sposób szczególny umiłował swoją, naszą ojczyznę, Polskę i dzisiaj w tych uroczystościach przypominane jest wszystko to, co się wiąże z tamtym czasem sprzed kilkudziesięciu lat, z postawą zarówno jego, jak i współtowarzyszy, bo trzeba pamiętać, że podobny los spotykał wielu żołnierzy, którzy z nim razem walczyli o wolność Polski.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Dzisiaj mogliśmy złożyć wiązanki kwiatów, dzisiaj mogliśmy się modlić na mszy świętej w intencji zarówno majora Hubala, jak i jego żołnierzy. Chcemy, aby ta pamięć o wielkim bohaterze i wielkich bohaterach tych innych, którzy dzisiaj nie zostali wymienieni z imienia, nazwiska, ona trwała. Żeby ten duch patriotyzmu był w narodzie obecny cały czas, szczególnie w tej trudnej sytuacji, jaką dzisiaj mamy w Europie. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom tych uroczystości za zaproszenie, ale również to przywołanie tego wszystkiego, co wiąże się z naszą integralną sprawą związaną z niepodległością Polski, bo to jest dla nas dzisiaj wyjątkowa sprawa. Niepodległość naszego państwa, którą musimy zachować, ale pamiętajmy, że o tą niepodległość musimy każdego dnia walczyć. Oczywiście w różny sposób. Żołnierze walczą na polu walki, natomiast takie nauczanie jak dzisiaj, taka lekcja historii, która została przekazana młodzieży jest też czymś wyjątkowym, co powoduje, że młodzież uczy się kochać swojej własnej ojczyzny, uczy się szanować tych wszystkich, którzy są bohaterami i zginęli właśnie za to, żeby dzisiaj młodzi ludzie mogli żyć w wolnym kraju.” – powiedział Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej. Po mszy odczytany został Apel Pamięci i następnie Kompania Honorowa z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oddała salwę honorową.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości poświęconej Dniu Pamięci o Majorze Hubalu, która odbyła się przy szańcu Hubala w Anielinie, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku

Delegacje obecne na uroczystościach złożyły wieńce i wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Starosta Powiatu Tomaszowskiego, złożył wieniec w imieniu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.