Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski – zgłoś swój udział

188

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza uczniów szkół podstawowych, a także przedstawicieli zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego do udziału w eliminacjach powiatowych 41. Tomaszowskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br.

W ramach konkursu, który odbędzie się 9-10 czerwca w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Browarnej 7, zorganizowane zostaną dwa turnieje: recytatorski oraz „wywiedzione ze słowa”. Jury dokona oceny prezentacji przedstawionych przez uczestników w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Na turniej recytatorski należy przygotować dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy) ‒ czas prezentacji do 7 minut. W turnieju „wywiedzione ze słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) ‒ czas prezentacji do 10 minut.

Karty zgłoszenia (do pobrania wraz z regulaminem ze strony www.mck-tm.pl) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.goljat@mck-tm.pl (telefon do kontaktu: 605 579 103). 

Konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Tomaszowskiego oraz Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.