Gdzie zabraknie prądu

66

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2022-05-04 08:00 – 15:00

Kolonia Łaznów

2022-05-05 08:00 – 12:00

Inowłódz ul. Świerkowa Fryszerka ul. Świerkowa

2022-05-05 11:00 – 15:00

Inowłódz dz. 1752/10, 1752/11

2022-05-06 08:00 – 15:00

Rokiciny-Kolonia ul. Marii Konopnickiej; ul. Zielona; ul. Władysława Reymonta 23

2022-05-06 08:00 – 15:00

Brzustów 243, 245 gm. Inowłódz

2022-05-09 08:00 – 15:00 i 2022-05-10 08:00 – 15:00

Radwanka

Czerwonka

2022-05-11 08:00 – 15:00                     

Radonia

2022-05-11 08:00 – 15:00

Żelechlinek ul. Lipowa 2; ul. Łąkowa 2-5; ul. Jana Susika 1-16, 167; ul. Wierzbowa 4; ul. Wojska Polskiego 5; dz. 279, 280