Dodatkowe patrole policji w Gminie Tomaszów Mazowiecki

426

Autor: st.asp. Grzegorz Stasiak KPP

W najbliższych miesiącach bezpieczeństwo mieszkańców i turystów przebywających na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zostanie wsparte dodatkowymi patrolami policyjnymi. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki, które przewiduje finansowanie przez gminę służb ponadnormatywnych.

26 maja 2022 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszowów Mazowiecki, Wójt Franciszek Szmigiel i Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman,  podpisali porozumienie w sprawie organizacji służb ponadnormatywnych, finansowanych z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Na ten cel przeznaczona został kwota 18 000, 00 złotych. Większa liczba policyjnych patroli zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz turystów wypoczywających w okresie letnim nad Zalewem Sulejowskim i rzeką Pilicą.

W ramach otrzymanych środków finansowych od 1 czerwca do 31 października 2022 roku odbędzie się łącznie 60 policyjnych służb na terenach gminy Tomaszów Mazowiecki. Służby pełnione przez tomaszowskich policjantów w ponadnormatywnym czasie pracy będą planowane według wyników bieżącej analizy zagrożeń. Na pewno dyslokowane będą w weekendy na terenach przywodnych, a w szczególności w rejonie Zalewu Sulejowskiego i rzeki Pilicy tj. popularnych miejscach wypoczynku na terenie gminy.  

Decyzja o zwiększeniu ilości patroli policyjnych po przez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych  została podjęta uchwałą nr L/302/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.

Informacja dostępna również na stronie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki :

www.gminatomaszowmaz.pl