Szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych

387

Autor: KPP

W Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego (pow. tomaszowski), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim.

W Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego (pow. tomaszowski), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim. Miało ono na celu podniesie kwalifikacji zawodowych policjantów, w tym zdolności poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem sprzętu w porze nocnej, jak również współdziałania z innymi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. W szkoleniu wzięło udział 10 policjantów z: KMP Piotrków Tryb., KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Poddębice, KPP Opoczno, KPP Sieradz.

Policjanci wspólnie z WOPR-em przećwiczyli stosowanie pasów transportowych oraz lin ratowniczych. Przeprowadzono szkolenie z zakresy pierwszej pomocy BLS – zespół czynności obejmujący bezprzewodowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Przećwiczono elementy ratownicze RKO na fantomie, a następnie przystąpiono do zagadnień związanych z wykorzystaniem torby medycznej oraz apteczki pierwszej pomocy t.j. opatrywaniem ran, czynnościami po ukąszeniach owadów czy oparzeniach,  zadławieniach oraz stabilizacją złamań. Przećwiczono stosowanie AED.

O godz. 21:00 rozpoczęto odprawę do służby związaną z pozorowanym poszukiwaniem w porze nocnej dwóch mężczyzn którzy zaginęli na zbiorniku wodnym Zalewu Sulejowskiego po wypłynięciu kajakiem i do chwili obecnej nie powróciły, nie znana była lokalizacja osób zaginionych, ani ich przybliżone położenie na terenie zbiornika, jak również trasa którą pokonali kajakiem. Zakres poszukiwań obejmował cały teren zbiornika wodnego. W akcji poszukiwawczej brało udział 10 policjantów oraz 6 WOPR-owców opływających teren na trzech łodziach policyjnych SPORTIS i jednej łodzi WOPR. Czynności poszukiwawcze zaginionych prowadzone były z wykorzystaniem szperaczy, lokacji nawigacyjnej oraz map. O godzinie 22:25 odnaleziono pierwszego mężczyznę –(pozoranta), któremu udzielono pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano do bazy WOPR, zaś około godziny 22:45 drugiego mężczyznę, któremu udzielono pomocy. Powyższe ćwiczenia pozwoliły policjantom nabrać umiejętności nawigowania łodzią w porze nocnej, prowadzenia akcji ratowniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy oraz przyczynią się bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą w sezonie wakacyjnym 2022.