Rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych

464

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce przekroczyła już milion osób. W województwie łódzkim, liczba cudzoziemców ubezpieczonych  w ZUS to niemal 70 tys.  Najwięcej jest obywateli Ukrainy.

Na koniec czerwca w województwie łódzkim zarejestrowano 54 tys. ubezpieczonych z Ukrainy. To o 2,5 tys. osób więcej niż na koniec I kwartału br.

Poza przedstawicielami Ukrainy, w Łodzi chętnie też zatrzymują się i pracują obywatele Białorusi (3 778), Gruzji (2 422), Mołdawii (726), Rosji (726).

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele z ponad 160 krajów. Obecnie mamy 1 mln 25 tys.  obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń w Polsce, w tym 736 tys. z Ukrainy.

Większość cudzoziemców (58,3%), podlegających ubezpieczeniom społecznym to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali albo założyli własna firmę , albo pracują na umowach zleceniach lub na podstawie innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Do Polski do pracy przyjeżdżają najczęściej osoby w przedziale od 25 do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje będąc w wieku 30 – 39 lat. Wśród przyjeżdżających z zagranicy do pracy w Polsce dominują mężczyźni. W populacji obcokrajowców, stanowią oni blisko 60 procent.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego