Ogłaszamy konkurs na nazwę Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

100

Autor: Urząd Miasta

Chcesz zostać autorem nazwy Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży? Masz na nią dobry pomysł, który będzie nawiązywał do charakteru tego miejsca? Weź udział w naszym konkursie i wygraj atrakcyjną nagrodę rzeczową!

Konkurs jest otwarty i skierowany do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Cel konkursu to wybór oryginalnej nazwy placówki. Proponowana nazwa powinna być poparta krótkim opisem – uzasadnieniem pomysłu, a ona sama nawiązywać do charakteru miejsca, być zwięzła i krótka, a tym samym łatwa do zapamiętania, powinna też być oryginalna i cechować się pomysłowością.

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie propozycje nazwy placówki. Uczestnicy zgłaszają swoje propozycje na Formularzu zgłoszeń (odpowiednio dla pełnoletniego uczestnika i dla uczestnika, który nie osiągnął pełnoletności) – regulamin i formularze w załączniku.

Formularze zgłoszeniowe wraz z Klauzulą informacyjną RODO należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z opisem „KONKURS NA OFICJALNĄ NAZWĘ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE OPIEKUŃCZEJ – ŚWIETLICY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM” w terminie do 15 października.

– do siedziby organizatora Konkursu: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16;

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.;

– mailowo na adres: kamil.szymczak@tomaszow-maz.pl.

Oceny i wyboru najlepszej propozycji nazwy placówki dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2022 r. (werdykt zostanie podany na stronie www.tomaszow-maz.pl do 10 listopada 2022 r.). Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Młodzieżowa Rada Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Patronat nad Konkursem objął prezydent Marcin Witko.

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa służąca integracji społecznej zostanie zorganizowana przez Miasto w lokalu przy ul. Św. Antoniego 28. W placówce realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające kompetencje dzieci i młodzieży (m.in. informatyczne, porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej, społecznych i obywatelskich). Na miejscu będzie również świadczone wsparcie psychologiczne. Dla uatrakcyjnienia oferty uczestnikom zostaną zorganizowane wycieczki i zajęcia plenerowe. Każdej osobie korzystającej z placówki zostaną zapewnione materiały na zajęcia i poczęstunek.

W obiekcie powstaną: sala informatyczno-językowa, sala zajęciowa, czytelnia, przestrzeń do nauki i zabawy, pokój psychologa, aneks kuchenny i 3 łazienki.

Rekrutację uczestników zajęć przeprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Do końca czerwca 2023 r. opieką placówki zostanie objętych minimum 100 osób.