Już jutro Konkurs Historyczny „Śladami „Hubala” i Armii Krajowej – Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”

119

Autor: ZSP Nr 8

W imieniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Batalion Tomaszów” serdecznie  zapraszamy mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego do udziału w internetowym konkursie historycznym „Śladami „Hubala” i  Armii Krajowej – Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”. 

Konkurs odbędzie się  27 września 2022 roku w  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

27 września 2022r. o godz.15.00  nastąpi publikacja pytań na stronie SRH „Batalion Tomaszów”: www.facebook.com/batalion.tomaszow oraz stronie Partnera Projektu – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim www.zsp8.eu

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie, jak najszybciej odpowiedzi  na zestaw 10 pytań konkursowych,  na adres  tomaszow1939-1945@op.pl do godz.24.00- 28 września 2022 roku i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.

Trzej finaliści indywidualni oraz jedna  rodzina otrzymają dyplomy uznania i nagrody rzeczowe

Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych na podstawie na podstawie umowy  Nr WEKS.526.3.63.2022  z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, zwanego dalej Zadaniem zawarta dnia 04.04.2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Zapraszamy do zabawy z historią!

Więcej na:

www.facebook.com/batalion.tomaszow

www.zsp8.eu