” Bez pracy nie ma kołaczy”

335

Autor: SP Nr 6

” Bez pracy nie ma kołaczy” to tytuł pierwszych w tym roku szkolnym warsztatów z Kreatywną Edukacją ” Geniusz”. Uczniowie klas trzecich dnia 16 września rozpoczęli cykl spotkań w ramach programu edukacji historycznej. Poznawali rośliny zbożowe, sposoby ich przetwarzania, drogę jaką musi przebyć ziarno, aby stało się chlebem dawniej i dziś. W części warsztatowej uczniowie lepili i wypiekali podpłomyk na świeżym powietrzu. Apetyty i humory dopisywały. Czekamy na kolejne spotkania.