Przekazanie hełmu

111

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 26 września 2022 r. Kierownik Klubu 25 BKPow Pan Mariusz Bartnicki przekazał szkole hełm wojskowy używany podczas misji wojskowych „OPERATION IRAQ FREEDOM” w latach 2005-2006 V zmiana PKW IRAQ i 2009-2010 IX zmiana PKW IRAQ, który był na wyposażeniu mł. chor. Mariusza Bartnickiego dowódcy 1 plutonu 1 szwadronu Kawalerii Powietrznej Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowej „OPERATION IRAQ FREEDOM” W LATACH 2003-2010.