Śladami „Hubala” i Armii Krajowej – Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”

398

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

W dniu 30.09.2022 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 został przeprowadzony Konkurs Historyczny pt.: „Śladami „Hubala” i Armii Krajowej – Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”

Drużyna czteroosobowa – uczniowie klasy III Ta w składzie: Patrycja Pełka, Mateusz Ceran, Kornel Wielec, Bartosz Dyśko wraz z opiekunem panią Agnieszką Marzec zajęli II miejsce w grze. Konkurs składał się z dwóch etapów: testu on-line oraz pokonania na czas trasy wraz
z wykonaniem zadań historyczno-wojskowych.
Drużyna musiała się wykazać umiejętnościami z zakresu wiedzy:
· Orientacja w przestrzeni i znajomość Miejsc Pamięci Tomaszowa Mazowieckiego.
· Informacje z zakresu uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy w latach 1939-1945.
· Wiadomości o wydarzeniach z historii Polski i historii lokalnej w latach 1939-1945.
· Analiza źródeł historycznych.
· Umiejętności strzeleckie – kbks ( konkurencja pod opieką instruktorów strzelectwa LOK).
· Czytanie mapy miasta.

Konkurs upamiętnił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, którego oficjalnym początkiem było utworzenie Służby Zwycięstwu Polski 27. września 1939 r. oraz 80-tą rocznicą utworzenia Armii Krajowej i bohaterskiej śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego – jednego z pierwszych polskich oddziałów partyzanckich, działający w pełnym umundurowaniu wojskowym od końca września 1939 do 25. czerwca 1940 roku również na ziemi tomaszowskiej.

GRATULUJEMY!