ZUS wysyła emerytom i rencistom decyzje o „czternastkach”

149

ZUS rozpoczął 3 października akcję wysyłki ponad 7 mln decyzji dotyczących przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. „czternastki”. Każdy, kto otrzymał to świadczenie, wkrótce otrzyma pocztą decyzję. W województwie łódzkim pisma zostaną wysłane do 454 tys. osób.

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już „czternastą” emeryturę. Świadczenie było przyznawane z urzędu – bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłacał „czternastkę” od 25 sierpnia do 20 września. Pieniądze trafiły do świadczeniobiorców wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym.

Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota „czternastej” emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że „czternastki” nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), również nie otrzymały „czternastej” emerytury. Nie otrzymają jej do czasu, aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę.

Kto miał prawo do świadczenia

Prawo do „czternastki” miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jaka jest wysokość czternastki

Pełna wysokość czternastki wyniosła1217,98 zł na rękę. Od tego świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego