XI Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

308

Autor: ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniach 19-21 października 2022 w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” dla koordynatorów klas wojskowych z całej Polski. Organizatorem przedsięwzięcia było Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie.
Jednym z punktów było przedstawienie głównych danych statystycznych z rekrutacji absolwentów IV edycji CWKM (Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych).
W rankingu szkół z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2022r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zajął 3 miejsce w Polsce, a także I miejsce w województwie łódzkim za najwyższą liczbę absolwentów przyjętych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2022r. Swoją przyszłość z wojskiem związało 25 kadetów co stanowi 76% wszystkich kadetów kończących szkołę w 2022 r. w tym najwięcej, bo aż 8 osób rozpoczęło naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku.

Koordynator klas wojskowych w ZSP nr 1.