Zmarł Jan Balcerek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego

370

Autor: Starostwo Powiatowe

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jana Balcerka, Radnego Rady Powiatu VI kadencji w latach 2018-2023.

W obecnej kadencji w Radzie Powiatu pełnił funkcję członka Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i członka Komisji Rewizyjnej.

Wieloletni działacz społeczny, w tym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych. Był człowiekiem o wielkim sercu, niezwykle ciepłym i uczynnym. Miał 68 lat.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom.