Kilkuset ochotników złożyło przysięgę

272

Autor: Urząd Miasta

Prawie 180 ochotników z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w sobotę, 29 października złożyło przysięgę wojskową. Podczas uroczystości, która odbyła się na placu Kościuszki, gratulacje ochotnikom złożył m.in. ppłk Maciej Bieńkowski, dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej oraz prezydent Marcin Witko.

Żołnierze złożyli przysięgę wojskową na sztandar 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Po złożeniu przysięgi wyróżniono ochotników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego. Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów. Nowym żołnierzom, którzy przyjechali z całego regionu, by szkolić się w 25. Brygadzie, towarzyszyły licznie zebrane na pl. Kościuszki rodziny, przyjaciele i znajomi.

Warto przypomnieć, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby, który wprowadziła w tym roku ustawa obronie Ojczyzny. Miesięczne szkolenie ochotników obejmowało m. in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią.