Zakończyła się przebudowa ulicy Leona Witolda Maya

253

Autor: Urząd Miasta

Zakończyła się przebudowa ulicy Leona Witolda Maya, której celem była poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola funkcjonujących przy tej ulicy. Na nowej drodze wyznaczono miejsce „Kiss and ride”, aby ułatwić rodzicom bezpieczną „podwózkę” dzieci do szkoły. Koszt inwestycji wyniósł 2 574 800, 00 złotych.

Prace obejmowały wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, nowych chodników, zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych, nowego oświetlenia typu LED, dodatkowych wpustów kanalizacyjnych oraz progów zwalniających (ich montaż jest już na ukończeniu), wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego i odwodnienia ulicy.