Wizyta sędzi Anny Marii Wesołowskiej

125

Autor: SP Nr 6

Pani Anna Maria Wesołowska- prawniczka, sędzia w stanie spoczynku, inicjatorka programu uczestniczenia młodzieży w rozprawach sądowych jako formy edukacji prawnej, osobowość telewizyjna, znana z serialu ” Sędzia Anna Maria Wesołowska”, była dnia 17 listopada br. gościem w naszej szkole. Pani sędzia przyjechała do nas na zaproszenie pani pedagog Doroty Wieczorek, spotkała się z dziećmi i młodzieżą, ale też z przedstawicielami władz samorządowych, placówek oświatowych, policji.

Pani sędzia mówiła między innymi o odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących ustaw, poruszyła sprawy związane ze współczesnymi zagrożeniami oraz przypominała obowiązki dziecka wobec rodziny i szkoły. Dzieci mogły przymierzyć togę Pani Sędzi oraz wziąć do ręki łańcuch sędziowski. Po spotkaniu pani Anna Maria Wesołowska rozdawała zdjęcia ze swoim autografem i robiła zdjęcia z klasami.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych na temat praw dziecka oraz prac literackich pt.: ” Mój dom”.

To było bardzo pouczające spotkanie.