Stowarzyszenie „Nadzieja” łączy pokolenia

62

Autor: Starostwo Powiatowe

Młodzieżowe Stowarzyszenie „Nadzieja” zaprasza na „Międzypokoleniowy koncert słowno-muzyczny z Marią Konopnicką”, który odbędzie się 2 grudnia o godz. 18.30 w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24.

Wydarzenie jest podsumowaniem projektu realizowanego od września przez stowarzyszenie pod tym samym tytułem, mającego na celu głównie integrację między pokoleniami. W warsztatach
 i spotkaniach organizowanych w ramach projektu, a także w samym koncercie finałowym, udział biorą zarówno seniorzy, jak i dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Głównym założeniem zadania było poznanie
i kultywowanie twórczości Marii Konopnickiej, będącej patronką roku 2022, ale również motywacja do podniesienia samooceny uczestników i podkreślenie ich przynależności do wspólnoty. W ramach spotkań i warsztatów powstał scenariusz wydarzenia, choreografia do wspólnego występu, zostały też wybrane i odpowiednio zadysponowane utwory poetki, tak, by ta wielopokoleniowa inicjatywa mogła oddać jej kulturalny, edukacyjny i integracyjny charakter. Nie bez znaczenia pozostaną tu nawiązania autorki do tradycji i kultury ludowej, co też wybrzmi podczas koncertu finałowego. Patronat nad wydarzeniem objął starosta tomaszowski, Mariusz Węgrzynowski. Program wydarzenia obejmuje zarówno poezję, prozę, jak i utwory śpiewane. Projekt jest współfinansowany ze środków samorządu województwa łódzkiego w ramach II Otwartego Konkursu Ofert pt. „Kulturalnie Regionalnie”. Jest to już kolejny projekt realizowany przez stowarzyszenie „Nadzieja”. Jego członków łączy pasja do muzyki, ale też do historii i kultywowanie tradycji. Jako grupa nieformalna wielokrotnie uczestniczyli wolontaryjnie w eventach, koncertach i imprezach, także plenerowych. Znani są w powiecie tomaszowskim z oprawy wielu wydarzeń religijnych i patriotycznych. Już jako stowarzyszenie zrealizowali projekty: „Pamiętamy – nietypowa odsłona patriotyzmu młodych” poświęcony twórczości K.K. Baczyńskiego i patriotyczny „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Stowarzyszenie „Nadzieja” łączy pokolenia.

 Stowarzyszenie „Nadzieja” zaprasza na wydarzenie pn. „Międzypokoleniowy koncert słowno-muzyczny z Marią Konopnicką”, który odbędzie się 2 grudnia w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24, o godz. 18.30.

Wydarzenie będzie miało charakter kulturalny, edukacyjny a przede wszystkim integracyjny. Zaangażowani w nie zostali seniorzy, dzieci, osoby dorosłe i oczywiście młodzież ze Stowarzyszenia „Nadzieja”. Głównym założeniem zadania było poznanie i kultywowanie twórczości Marii Konopnickiej ale również motywacja do podniesienia samooceny uczestników i podkreślenie ich przynależności do wspólnoty. Przygotowanie w ramach tych warsztatów pozwoli na wspólny udział w wydarzeniu finałowym, razem z dziećmi i młodzieżą. Ta wielopokoleniowa inicjatywa, poprzez realizację ww. zadania pozwoli nawiązać piękne relacje, a efekty tej pracy będą mogli wszyscy oglądać i wspominać jak niecodzienne wydarzenie w ich życiu. Podczas spotkań powstanie scenariusz, z seniorami przygotujemy i opracujemy choreografię do wspólnego występu scenicznego, dobierzemy odpowiednie utwory Mari Konopnickiej nawiążemy do ważnych dzieł jej twórczości (czytane lub śpiewane – wg opracowanego scenariusza). Poruszymy również aspekt nawiązywania nowelistki, poetki, pisarki do tradycji i kultury ludowej.