Za nami szkolenia dla nauczycieli z edukacji ekologicznej i przedsiębiorczości

310

Autor: Urząd Miasta

Na potrzeby realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przeprowadzono dwie edycje szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. Szkolenia te dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekologicznej.

Obie edycje zostały podzielone na 2 cykle:

• z zakresu edukacji ekologicznej: pierwszy zorganizowano dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (26 osób) w dniach 19-20 i 27-28 września 2022 r., drugi zaś został przeprowadzony dla nauczycieli klas 4-8 (15 osób) w dniach 21-22 i 29-30 września 2022 r.

• zakresu rozwoju przedsiębiorczości: pierwszy został zorganizowany dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (18 osób) w dniach 7 -10 listopada 2022 r., drugi zaś przeprowadzono dla nauczycieli klas 4-8 (12 osób) w dniach 14-17 listopada 2022 r.

W efekcie prac warsztatowych obu cykli szkoleniowych powstały 2 autorskie programy edukacyjne na potrzeby organizacji w późniejszym terminie zajęć dla dzieci i młodzieży uczęszczających do tomaszowskich placówek edukacyjnych.

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021.