Strażacy z OSP z nowymi samochodami

321

Autor: Urząd Miasta

Za 1 200 000, 00 zł i 999, 990, 00 zł przekazano wozy bojowe Ochotniczym Strażom Pożarnym z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Nagórzyc.

Samochody zostały zakupione dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 1 188, 000, 00 zł (OSP Tomaszów Mazowiecki) oraz z dotacji Skarbu Państwa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – 400, 000, 00 zł i 100 000, 00 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (OSP Nagórzyce). Resztę kwoty dołożył Urząd Miasta. Tym samym wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w naszym mieście są już wyposażone w nowoczesne auta do ratowania życia. To jednak nie koniec inwestycji w tym zakresie.

– Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas absolutnym priorytetem – mówił podczas spotkania ze strażakami ochotnikami prezydent Marcin Witko. – Bardzo się cieszę, że dzisiaj dzięki przychylności wielu osób i wielu instytucji sprawę wymiany wozów bojowych w tomaszowskich czterech jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej mamy zamkniętą. To nie koniec inwestycji w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Czeka nas jeszcze termomodernizacja budynku OSP w Tomaszowie Mazowieckim i w OSP Nagórzyce (łącznie z wymianą dachu) – dodał prezydent i podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę osobom.

– Strażacy zawsze się cieszą, kiedy dostają nowy sprzęt, który pozwoli im w bardziej skuteczny sposób nieść pomoc ludziom w potrzebie. (…) To cieszy, ale i mobilizuje do jeszcze lepszej, skuteczniejszej pracy na rzecz mieszkańców – mówił dh Tadeusz Cisowski, wiceprezes ZOW Związku OSP RP województwa łódzkiego.

– Samochód jest po to, żeby ratować ludzi. (…) Zawsze przychodzicie z pomocą, kiedy tego ludzie potrzebują. (…) Cieszę się, że mogłam przyczynić się w jakiś sposób do pozyskania środków na zakup. Obyście korzystali jak najrzadziej z tego nowego samochodu. – powiedziała radna Ewa Wendrowska.

– Jest to podniesienie stanu gotowości operacyjnej jednostki. (…) Na pewno pozyskany sprzęt, te samochody na pewno będą wykorzystane w sytuacjach kryzysowych osób, które znajda się w potrzebie. – zaznaczył st. bryg. Krzysztof Iskierka, Komendant Powiatowy PSP.

Zakupione samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu MAN wyposażone są w pełne oprzyrządowaniem służące prowadzeniu akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń spowodowanych przez żywioły.