Opieka wytchnieniowa 2023

116

Autor: Starostwo Powiatowe

W środę, 25 stycznia 2023 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa dotycząca dofinansowanie programu „Opieka wytchnieniowa 2023”.

Projekt po raz pierwszy był realizowany w ubiegłym roku. Pomysłodawcą realizacji projektu w Domu Pomocy Społecznej nr 2 był Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. W ubiegłym roku z opieki wytchnieniowej skorzystało 50 osób. W tym roku Powiat Tomaszowski pozyskał kwotę 494 352,18 zł i 70 osób będzie mogło zostać objętych dwutygodniową, bezpłatną opieką. 

„Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona jest kolejnym przyznanym środkom dla Powiatu Tomaszowskiego. Bardzo się cieszymy. Nowy rok zaczyna się dobrymi informacjami dla mieszkańców naszego powiatu. Mówimy tutaj o kwocie ponad 494 tysięcy złotych i wniosek, który został napisany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z panem dyrektorem Andrzejem Więckowskim, został dobrze oceniony. Stąd dzisiaj możemy się z Państwem spotkać i powiedzieć o tym, co dobrego się będzie działo właśnie w tej materii. Proszę Państwa, ponad 494 tysiące dla Powiatu Tomaszowskiego na opiekę wytchnieniową. To jest najwyższa kwota, jaką otrzymał nasz Powiat spośród innych powiatów województwa łódzkiego. I to, co jest ważne, w tym roku będzie mogła skorzystać większa grupa osób potrzebujących. Szacujemy że może być to około 65 osób. Proszę Państwa, wielkie podziękowania na ręce pana dyrektora, pani dyrektor i pana Marka Kubiaka za to, że potrafili skoordynować ubiegłoroczną realizację tego projektu i że odnieśli kolejny sukces, czyli to, że ten wniosek został  pozytywnie zaopiniowany, ale to, że są przygotowani w 100 procentach do realizacji kolejnej edycji właśnie w tym roku 2023. To są piękne, wspaniałe informacje dla naszych mieszkańców. Tak rozpoczynamy rok 2023.

Ja serdecznie dziękuję tutaj naszym tomaszowskim mediom za obecność na naszej konferencji. i, proszę Państwa, mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się po to, żeby przekazywać dobre i bardzo dobre informacje, a zakładamy, że w najbliższym okresie czasu tych dobrych informacji dla mieszkańców naszego powiatu będzie naprawdę dużo.” – powiedział Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Powiatowi Tomaszowskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego 
w kwocie 494 352,18 zł na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2023. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy odnośnie realizacji programu. 

Program będzie realizowany po raz drugi. 

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie:

– 65 opiekunom na rzecz 65 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz

– 5 opiekunom na rzecz 5 niepełnosprawnych dzieci między 16 a 18 rokiem życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa przysługuje osobom zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującym całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program będzie realizowany poprzez świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przez maksymalnie 14 dni.

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.