Tomaszowscy analitycy wyróżnieni

501
Foto: PFR dla miast

Autor: Urząd Miasta

31 stycznia zakończyła się pierwsza edycja Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE, czyli bezpłatnego programu edukacyjnego realizowanego przez PFR dla Miast oraz Integrator Danych Miejskich IRMiR skierowanego do przedstawicieli samorządów. Biorący udział w szkoleniu zespół analityków z Urzędu Miasta w składzie Marek Pacek i Krzysztof Łoś – których opracowany we współpracy z analitykami z Kielc projekt „Parkuj bez granic”, związany z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych dotyczących lokalizacji miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością – został wyróżniony jako jeden z dwóch spośród 12 zespołów.

Przypomnijmy, że prezydent w grudniu 2021 roku powołał w UM specjalny zespół analityków, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Prezentacje zespołów zawierały zarówno informacje o wykorzystanych zbiorach danych, jak i potencjalnych grupach odbiorców opracowanych analiz i wynikających z nich efektach na etapie wdrożeń konkretnych narzędzi.

Uczestnicy programu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a proponowane przez nich rozwiązania będą mogły zostać rozwinięte przy dodatkowym wsparciu ekspertów IRMiR, którzy w ramach przyznanych nagród specjalnych przeprowadzą dodatkowe szkolenia w zakresie inwentaryzacji i otwierania danych dopasowane do potrzeb zwycięskich miast.

Efekty prac zwycięskich zespołów będzie można już niedługo zobaczyć w ramach zaplanowanych spotkań Klubu Miast Przyszłości PFR.

Polski Fundusz Rozwoju dla Miast to innowacyjny program skierowany do przedstawicieli miast, oparty na trzech filarach – edukacji, doradztwie i finansowaniu. Celem kompleksowych działań związanych z programem jest popularyzacja wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast, zwiększenie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach i ułatwienie dostępu do finansowania tego typu inwestycji.