ZUS: Świadczenia honorowe dla 100 latków – w łódzkim pobiera je 175 osób

336

5,5 tys. zł brutto – tyle otrzymają od Prezesa ZUS osoby, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat i w związku z tym będą miały przyznane świadczenie honorowe. W województwie łódzkim może być 128 takich osób. Obecnie świadczenie honorowe pobiera w Łódzkiem 175 stulatków.

Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety – jest ich 152, mężczyzn natomiast 23.

Kobieta w najbardziej zaawansowanym wieku ,pobierająca świadczenia z ZUS w województwie łódzkim, pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Pabianicach i ma 106 lat i 9 miesięcy, natomiast najstarszy mężczyzna pochodzi z Łodzi, ma 104 lata i 2 miesiące.

Świadczenie honorowe

Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli świadczenie honorowe.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość  przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. ok. 4,3 tys. zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

Dane na temat stulatków w podziale na Oddziały ZUS:

I Oddział  w Łodzi – obecnie świadczenie honorowe pobiera 88 osób, w tym 74 kobiety i 14 mężczyzn. Najstarsza świadczeniobiorczyni ma 106 lat i 3 miesiące i pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Zgierzu. Najstarszy świadczeniobiorca ma 104 lata i 2 miesiące, pochodzi z Łodzi.

II Oddział w Łodzi – obecnie świadczenie honorowe pobiera 65 osób, w tym 59 kobiet i 6 mężczyzn. Najstarsza kobieta, pobierająca świadczenie honorowe ma 106 lat i 9 miesięcy i pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Pabianicach. Najstarszy mężczyzna także pochodzi z tego terenu i ma skończone 101 lat.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – obecnie świadczenie honorowe pobierają 22 osoby, w tym 19 kobiet i 3 mężczyzn. Najstarsza świadczeniobiorczyni ma 106 lat i pochodzi z terenu działania Inspektoratu w Skierniewicach, a najstarszy mężczyzna pobierający świadczenie honorowe  ma 102 lata i 7 miesięcy, a pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Radomsku.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego