Dlaczego warto mieć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

548

Świadectwa charakterystyki energetycznej
w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane też paszportem energetycznym, to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. Świadectwo zawiera również informacje o klasie energetycznej budynku oraz zalecenia dotyczące możliwych działań zmniejszających zużycie energii.

Kiedy jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków¹, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w następujących sytuacjach:

 • przy sprzedaży lub wynajmie budynku, części budynku lub lokalu – świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy,
 • przy zakończeniu budowy lub przebudowy obiektu budowlanego – świadectwo trzeba załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie (obowiązek ten wejdzie w życie od 28 kwietnia 2023 r.),
 • przy zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży lub wynajmie budynku, części budynku lub lokalu – świadectwo trzeba podać w treści ogłoszenia,
 • przy umieszczeniu świadectwa w widocznym miejscu dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy publiczne lub świadczących usługi dla ludności.

Jakie są korzyści z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ma wiele zalet, zarówno dla właścicieli, jak i dla użytkowników nieruchomości. Oto niektóre z nich:

 • Świadectwo pozwala ocenić efektywność energetyczną budynku i porównać ją z innymi obiektami o podobnym przeznaczeniu i standardzie.
 • Świadectwo ułatwia podjęcie decyzji o zakupie lub wynajmie nieruchomości, ponieważ informuje o orientacyjnych kosztach utrzymania związanych ze zużyciem energii.
 • Świadectwo pomaga w planowaniu i realizacji działań termomodernizacyjnych, które mogą obniżyć rachunki za energię i poprawić komfort cieplny w budynku.
 • Świadectwo przyczynia się do promowania budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.
 • Świadectwo może być wykorzystane do ubiegania się o dofinansowanie lub ulgi podatkowe na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej

Dobrze, oto zakończenie artykułu:

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządza uprawniony specjalista, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wpis do rejestru audytorów energetycznych. Specjalista ten może być zatrudniony przez firmę zajmującą się wydawaniem świadectw lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Aby uzyskać świadectwo, należy zlecić specjaliście wykonanie oceny energetycznej budynku, która polega na:

 • zebraniu danych o budynku, takich jak rok budowy, powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji, rodzaj i stan izolacji termicznej, rodzaj i sprawność systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • dokonaniu pomiarów i obliczeń zapotrzebowania na energię dla poszczególnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku,
 • określeniu klasy energetycznej budynku na podstawie wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną,
 • opracowaniu zaleceń dotyczących możliwych działań zmniejszających zużycie energii w budynku.

Na podstawie oceny energetycznej specjalista wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w formie elektronicznej lub papierowej. Świadectwo musi być podpisane przez specjalistę i opatrzone pieczęcią firmową lub numerem wpisu do rejestru audytorów energetycznych. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia.

Gdzie można znaleźć świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Wszystkie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków są gromadzone i udostępniane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRCEB), który jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju i technologii. Rejestr ten ma na celu zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o efektywności energetycznej budynków oraz ułatwienie dostępu do nich dla zainteresowanych podmiotów. Rejestr umożliwia:

 • wyszukiwanie i przeglądanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • sprawdzanie poprawności i aktualności świadectw,
 • zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć związanych ze świadectwami,
 • pobieranie kopii elektronicznych świadectw.

Aby skorzystać z rejestru, należy wejść na stronę internetową https://crceb.gov.pl/ i zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Rejestr jest dostępny dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

Podsumowanie

Świadectwo jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Świadectwo pozwala ocenić efektywność energetyczną budynku i planować działania termomodernizacyjne. Świadectwo sporządza uprawniony specjalista na podstawie oceny energetycznej budynku. Świadectwo jest przechowywane i udostępniane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku to nie tylko obowiązek prawny, ale także korzyść dla właścicieli i użytkowników nieruchomości.