ZUS zakończył wysyłkę „trzynastek” i wypłacił w Łódzkiem

269

łącznie 877 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę dodatkowego świadczenia, czyli tzw. trzynastej emerytury. Przed 1 maja świadczenia powinny dotrzeć także do tych osób, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Akcja przyznania i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego miała charakter masowy i właśnie została zakończona. Wszystko przebiegło sprawnie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS wypłacił w sumie ponad 8,6 mln trzynastek, na łączą kwotę ponad 13,6 mld zł. W województwie łódzkim wypłacono ok. 552 tys. trzynastek, na łączną kwotę ok. 877 mln zł.

Osoby, które pobierają zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, mają termin wypłaty świadczeń przewidziany na każdy pierwszy dzień miesiąca. Ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od pracy, trzynastki dla tych osób wypłacone są wcześniej, tak by przed 1 maja znalazły się w portfelach lub na kontach tych świadczeniobiorców – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

W tym roku emeryci i renciści otrzymali trzynastkę w wysokości najniższej emerytury, która po waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto.

Decyzja w sprawie trzynastej emerytury zostanie przesłana w jednej kopercie wraz z decyzją o waloryzacji świadczenia.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego