Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

314

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W 2023 r. przypada 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ustawa Zasadnicza 3 Maja była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 r.). Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką i znosiła liberum veto. Nasi uczniowie dumnie reprezentowali szkołę podczas tegorocznych obchodów. Z należytą powagą wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz uczestniczyli w celebracji tego pięknego święta na Placu Kościuszki. Wielkie podziękowanie składamy szczególnie pocztowi sztandarowemu za obecność i wytrwałość naszych uczniów. Vivat Maj, 3 Maj!