Okręgowy etap VIII edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

295

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 19.04.2023 r. do drugiego etapu konkursu przystąpili:
1.    Aleksandra Siewierska z klasy 4Hp
2.    Emil Janas z klasy 2H
3.    Kacper Zając z klasy 4 Mep
4.    Jakub Wieczorek z klasy 3I
Każdy z uczestników musiał rozwiązać kazus oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień z poszczególnych artykułów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, kodeksu karnego oraz ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Celem VIII edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie było działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym. Akademia – konkurs organizowana jest przez Krajową Izbę Radców Prawnych, która wspierana jest przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.
Przygotowaniem merytorycznym zajął się prawnik – doktorant Marcin Wasilewski. Gratulujemy uzyskanych wyników.

Szkolny opiekun Konkursu – Beata Chwalińska