XX Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych w Czerniewicach

414

Autor: Starostwo Powiatowe

W niedzielę, 4 czerwca 2023 roku, w zabytkowym, odremontowanym parku w Czerniewicach odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych. W tym roku tematem przewodnim była kuchnia śląska. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować potrawy tradycyjne dla kuchni śląskiej.

Jolanta Sobczyk – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Biblioteki Publicznej w Czerniewicach powitała organizatorów – Mariusza Węgrzynowskiego – Starostę Powiatu Tomaszowskiego i Andrzeja Bednarka – Wójta Gminy Czerniewice. Powitała honorowego gościa, przewodniczącego komisji konkursowej – Karola Okrasę – kucharza, autora i prezentera programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej. 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Następnie Andrzej Bednarek powitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rafał Ambrozik – Senator RP, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Dariusz Kowalczyk, Włodzimierz Justyna,  Grzegorz Glimasiński, Bogumił Koziarski – radni Rady Powiatu Tomaszowskiego. Powitał uczestników konkursu, czyli dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach ”Jest nam niezmiernie miło współtowarzyszyć temu wielkiemu wydarzeniu, jakie rokrocznie tutaj odbywa się na tej ziemi w gminie Czerniewice, która jest ważnym elementem powiatu tomaszowskiego dwudziesty Jubileuszowy Konkurs Kulinarny. To jest bardzo istotne ważne, żeby to wszystko, co wiąże się z polską tradycją, tradycją gminną, powiatową, wojewódzką, regionalną, ale też ogólnopolską pielęgnować. I tutaj, panie Wójcie, jest to robione znakomicie rokrocznie. Gromadzą się dziesiątki, setki osób, dlatego że wiedzą, że ten poziom związany z tym turniejem naprawdę jest na jak najwyższym poziomie, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo gościa, który jest osobą rozpoznawalną na poziomie całego kraju i który chce podnieść rangę tego konkursu, chociażby przez fakt tutaj bycia dzisiaj z nami, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Drodzy Państwo, rzeczywiście gmina Czerniewice rozwija się i to widzimy wielokierunkowo. To nas oczywiście bardzo cieszy. Mamy swoje wspólne działania samorządowe. Tutaj są obecni radni Rady Powiatu, przywołany wcześniej Dariusz Kowalczyk, ale jest również obecny Bogumił Koziarski i w tej chwili jak widzę, doszedł również Włodzimierz Justyna. Drodzy Państwo, to są osoby, które z ramienia samego powiatu, samorządu powiatowego,  starają się podejmować te wszystkie wyzwania, które płyną zarówno od nich, jak i również tutaj od samego Wójta, udaje nam się realizować sporo tych inwestycji, które przynależą do powiatu, ale to trzeba pokreślić, we współpracy z panem Wójtem i samorządem Gminy Czerniewice, który dokłada się praktycznie do każdej inwestycji. I to jest budujące, że możemy w takim czasami trójporozumieniu albo przy takim montażu finansowym jeszcze ministerialnym, budować to, co jest istotne dla mieszkańców gminy Czerniewice, to co jest ważne dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Chcemy, aby takie konkrety pojawiały się w nowym rozdaniu finansowym i mamy nadzieję, że jeśli ona się tylko pojawi i mamy tutaj na myśli Ład i FIL, to są programy rządowe, w których to dofinansowanie rządowe jest na poziomie albo stu procent albo dziewięćdziesięciu pięciu i będziemy chcieli realizować tutaj na poziomie tej gminy również we współpracy, tak jak powiedziałem, z samorządem gminnym. Przed nami niedługo będzie rozstrzygnięcie dosłownie z tego, co słyszałem w ciągu kilku dni, rozstrzygnięcie dofinansowania do drogi powiatowej w ramach tak zwanych dojazdówek do pól. I tutaj widząc obecność pani Radnej Wojewódzkiej, poprosimy, żeby to dofinansowanie wsparła na jak najwyższym poziomie. Wiem, że pani Radna takie możliwości ma, więc będziemy czekać na takie dobre rozstrzygnięcie. Wstępnie jesteśmy po słowie z panem Wójtem odnośnie dofinansowania. Mamy tutaj na myśli drogę w Paulinowie. W grudniu, jak Państwo pamiętacie, bo to jest kwestia kilku miesięcy, został oddany do użytku most w Podkonicach i to jest kwota ponad dwóch milionów złotych. Dostaliśmy takie dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na poziomie pięćdziesięciu procent. Pozostałe środki to środki samorządu powiatowego i samorządu gminnego, tak że bardzo się cieszymy, że taka współpraca istnieje, że ona się układa bardzo dobrze.

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Ten turniej kulinarny, on jest znany nie tylko na poziomie naszego powiatu, ale o nim już, że tak powiem, mówią również osoby spoza powiatu, czyli to pokazuje, że te wszystkie działania związane z tym turniejem idą w bardzo dobrym kierunku, a ten charakter wyjątkowy, że co roku przywoływana jest inna kuchnia. W tym roku śląska. To pokazuje, że nie zamykamy się tylko tu na poziomie gminy, powiatu, ale chcemy również przybliżać to wszystko, co jest ważne dla wszystkich Polaków. Bardzo się cieszymy, że taka możliwość istnieje tutaj, na Ziemi Tomaszowskiej właśnie, podejmowania tych konkretnych działań. 

Drodzy Państwo, chciałbym dołączyć do tych, podziękować dla samorządowców, którzy rozpoczynali tą swoją działalność od roku 1990. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy budowali coś, co się dopiero zaczynało. To nie jest łatwe. To jest pewna niewiadoma, wchodzą nowe przepisy, trzeba się zmierzyć z wieloma problemami i dzisiaj Państwo zostaliście w sposób odpowiedni uhonorowani za te swoje działania. My również tutaj się kłaniamy nisko, bo to jest budowanie nie tylko  gminy Czerniewice, ale budowanie tego wszystkiego, co jest na poziomie powiatu tomaszowskiego, 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Drodzy Państwo, w związku z tym, że jest to dwudziesty już, jubileuszowy turniej, ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na początku podejmowali taką decyzję, że taki turniej kulinarny tutaj właśnie będzie się rokrocznie odbywać, bo dzisiaj pamiętamy o tych, którzy są obecni z nami. Pamiętamy o tych, którzy funkcjonowali kilka lat czy kilkanaście, ale przecież ktoś to musiał zapoczątkować. To przede wszystkim panie z Kół Gospodyń Wiejskich, tak że bardzo serdecznie im dziękujemy za ten wkład pracy. Dziękujemy strażakom, wszystkim grupom, które się angażowały właśnie po to, żeby ten turniej wypadł jak najlepiej. Serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną współpracę w kolejnych latach i mam nadzieję, że tak jak tutaj przyjeżdżamy rokrocznie, zawsze będzie towarzyszyła taka piękna pogoda, bo ona się po prostu powtarza. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłych wrażeń, w tym wyjątkowym dzisiejszym dniu, a jednocześnie zapewniam, że ta współpraca samorządowa, ona będzie się układała na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Wszystkiego dobrego, Szczęść Boże.

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym 4 czerwca 2023 roku, znajdujemy się w gminie Czerniewice w miejscowości Czerniewice odbywa się dwudziesty powiatowy kulinarny konkurs. Konkurs, który jest znany nie tylko w tej gminie, nie tylko znany w naszym powiecie, ale dzięki swoim sukcesom jest rozpoznawalny na terenie całego województwa łódzkiego. Jest rozpoznawalny w całej Polsce. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby starać się pielęgnować to wszystko, co związane jest z naszą tożsamością, kulturą narodową, kulturą gminną, kulturą powiatową, kulturą wojewódzką, kulturą regionalną, ogólnopolską. Na tą kulturę ogólnopolską składają się właśnie takie elementy związane z tą tożsamością gminną, gdzie przedstawiciele różnych Kół Gospodyń Wiejskich, w tym przypadku przedstawiciele gmin powiatu tomaszowskiego, w taki symboliczny sposób rywalizują pomiędzy sobą, ażeby pokazać to wszystko, co jest związane z kuchnią danego rejonu, z kuchnią wypracowaną i tymi przysmakami, tymi potrawami w danym kole Kół Gospodyń Wiejskich. Jest to piękna, wspaniała inicjatywa, która trwa od wielu lat. W przypadku powiatu tomaszowskiego dwudziestolecie, czyli można powiedzieć, że szereg osób zaangażowało się przez te dwadzieścia lat. Właśnie te wszystkie działania, żeby takie jak dzisiaj uroczystości, takie inicjatywy mogły znaleźć tych wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj po to, żeby nie tylko oglądać, ale również posmakować tego, co jest polskie, tego, co jest wspaniałe, tego, co jest zdrowe, tak że ja serdecznie gratuluję wszystkim paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za tą pracę, za to przygotowanie tych wszystkich potraw, które są, proszę Państwa, wspaniałe. Dziękuję również tym wszystkim, którzy chcieli tą dzisiejszą uroczystość, imprezę również uświetnić poprzez taki radosny występ, jak tutaj słyszymy na tej naszej estradzie, czyli wiele osób zaangażowało się w to, żeby można było spędzić ten czas w gronie rodziny, w gronie znajomych, w gronie najbliższych. Taki piknik, ja bym to powiedział, rodzinny, kulinarny, to jest coś, co trzeba proszę Państwa, pielęgnować, co trzeba wspierać, co trzeba kontynuować w wielu przypadkach, a w innych trzeba będzie reaktywować tak, żeby ta Polska gminna, Polska sołecka na powrót stała się wielką, stała się atrakcyjną i żeby ludzie chcieli tutaj pozostawać w tych mniejszych miejscowościach wiązać się z tymi wszystkimi wspaniałymi tradycjami i rozwijać to, co jest w nich piękne, to, co jest wyjątkowe.” – pogratulował i podziękował organizatorom konkursu Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach Podczas spotkania uroczyście regionalny folklorystyczno-ludowy zespół Czerniewiczanie,  obchodził 18 rocznicę powstania. Mariusz Węgrzynowski, Wacława Bąk i Dariusz Kowalczyk pogratulowali jubileuszu i wręczyli każdemu z członków zespołu upominki.  

„Serdecznie gratuluję zespołowi Czerniewiczanie  osiągnięcia pełnoletności. W tym roku obchodzą swoje osiemnastolecie. Staraliśmy się również jako Powiat Tomaszowski zauważyć ten dorobek, związany z pracą w tym zespole, jak i również z tym wszystkim, co wiąże się wokół  Zespołu, czyli z tymi przygotowaniami, jak również zachęcaniem, pielęgnowaniem, jeszcze raz powtórzę, kultury polskiej, kultury rodzinnej, kultury, która ma szanse na przetrwanie i na rozwój, jeśli będziemy doceniać pracę tak wspaniałych ludzi, którzy występują w zespole Czerniewiczanie.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy XX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, który odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2023 roku, w Czerniewicach W konkursie udział wzięło dziewięć reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego. KGW Katarzynki z gminy Rzeczyca zajęły pierwsze miejsce w konkursie, a wszystkie pozostałe zespoły zajęły równorzędne drugie miejsce. 

Andrzej Bednarek- Wójt Gminy Rzeczyca zaprasza na kolejną uroczystość jaka odbędzie się w ginie Czerniewice 3 września 2023 roku. W tym dniu odbędą się dożynki gminne połączone z obchodami 600-lecia kościoła w gminie Czerniewice.