„Pozytywna strona mocy” – nowa ekopracownia fizyczna

190

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim powstała w roku szkolnym 2022/2023 nowoczesna ekopracownia fizyczna pod nazwą „Pozytywna strona mocy”

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – edycja 2022.
Wartość ogólna zadania wynosi: 63250,00 zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 60000,00 zł co stanowi 94,86% kosztów ogólnych. 3250,00 zł to wkład własny powiatu tomaszowskiego.

W ramach przygotowania do realizacji projektu w grudniu 2022 roku został z środków własnych przeprowadzony remont klasopracowni: zerwano panele ścienne, położono gładź szpachlową, a ściany pomalowano. Poprowadzono nową instalację elektryczną, wymieniono kasetony sufitowe.

Następnie w ramach projektu zamontowano nowoczesne oświetlenie, a na podłodze położono nową, estetyczną wykładzinę. Ponadto zamontowano rolety okienne nieprzepuszczające światła dziennego, które zapewnią odpowiednie warunki do oglądania filmów dydaktycznych i prezentacji multimedialnych.

Pracownia fizyczna „Pozytywna strona mocy” została wyposażona w ergonomiczne ławki i krzesła uczniowskie. Zakupiono biurko, krzesło obrotowe dla nauczyciela oraz szafki na pomoce dydaktyczne. Pracownia została wyposażona w nowoczesny laptop, w wysokiej rozdzielczości kamerę internetową oraz głośniki. Nowy sprzęt elektroniczny będzie współpracował z tablicą interaktywną, która była już na wyposażeniu pracowni.

Zakupiono również dużą ceramiczną, suchościeralną tablicę – niezbędny element wyposażenia każdej szkolnej pracowni oraz tablicę z przyborami magnetycznymi – ekierkami, linijką, cyrklem i kątomierzem.

W celu zwrócenia uwagi na ochronę środowiska oraz walory przyrodnicze i turystyczne naszego regionu na jednej ze ścian pracowni umieszczona została fototapeta z widokiem na pobliski Zalew Sulejowski. Widok jachtów żaglowych wskazuje na związek nauki z aktywnością człowieka i nawiązuje do tradycji szkoły, w której od wielu lat funkcjonuje Koło Żeglarskie Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pracownia fizyczna „Pozytywna strona mocy” została wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Zakupiono: zestawy do doświadczeń z optyki geometrycznej, ręczny spektrometr pryzmatyczny, rurki Pluckera, siatki dyfrakcyjne, zestawy do doświadczeń z elektryczności, elektrostatyki, ciepła i magnetyzmu, model silnika benzynowego, model silnika elektrycznego i prądnicy, maszynę elektrostatyczną, siłomierze, komplet do badania siły tarcia, model wahadła matematycznego, przyrząd do obserwacji drgań wymuszonych i rezonansowych, zestaw kamertonów rezonansowych, stabilizowany zasilacz prądu przemiennego i stałego służący do zasilania pomocy naukowych oraz rozszerzony pakiet czujników z do doświadczeń z fizyki, komplet przewodów bananowych.

Nazwa pracowni „Pozytywna strona mocy” ma zwrócić uwagę uczniów naszego liceum na ścisły związek nauk przyrodniczych z ochroną środowiska naturalnego i pokazać sposoby takiej działalności człowieka, która wykorzystuje tzw. odnawialne źródła energii: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy wodne. Dlatego też zakupiono 4 zestawy doświadczalne energii alternatywnej w miniaturze. W tym zakresie z wyposażenia pracowni skorzystają również nauczyciele innych przedmiotów przyrodniczych.

Nauka w wyremontowanej, estetycznej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni fizycznej umożliwi naszym uczniom rozwój i pozyskanie wiadomości i umiejętności technicznych, tak pożądanych na współczesnym rynku pracy. Podniesie efektywność kształcenia i wzbudzi zainteresowanie fizyką jako nauką przyrodniczą.