Działania kontrolne „PRĘDKOŚĆ” na terenie powiatu tomaszowskiego

257

Autor: aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak KPP

Tomaszowska drogówka przy wsparciu policjantów ruchu drogowego ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Radomska, Koluszek oraz łódzkiej grupy ,,Speed”, prowadziła 28 września 2023 roku działania kontrole pod nazwą ,,Prędkość”, których celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Przedmiotowe działania będą prowadzone w systemie cyklicznym, aż do czasu zminimalizowania występowania zjawiska przekraczania dozwolonej prędkości przez uczestników ruchu.