Wystawa z okazji 60-lecia Koła Miejskiego PZF

221

Autor: Urząd Miasta

Wystawa obrazuje 60 lat nieprzerwanej działalności i istnienia Koła. Dokumentem potwierdzającym jest Kronika Koła, która prowadzona jest od pierwszego dnia. 24 lutego 1963 roku, 23 Filatelistów zainicjowało działalność Koła. Wybrano pierwszy Zarząd, którego przewodniczącym został kol. Aleksander Łukaszewicz, sekretarzem – Kazimierz Hendler, skarbnikiem – Tadeusz Zieliński, członkiem – Wiktor Mazurek.

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Stanisław Sachacki – przewodniczący, Zdzisława Olszewska, Franciszek Lambert – członkowie.

W ciągu pierwszego roku liczba członków wzrosła do 80 osób i założono trzy Koła Młodzieżowe min. w Zawodowej Szkole Budowlanej skupiające 65 członków – opiekunami byli: kol. Bogdan Bednarski i Wiktor Mazurek. Siedzibą Koła był Zakładowy Dom Kultury „Włókniarz” przez pierwsze 20 lat. Od 1993 roku miejscem spotkań filatelistów i kolekcjonerów jest Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, też mały jubileusz – 30 lat.

Działalnością Koła była i jest organizacja pokazów, wystaw filatelistycznych oraz udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Na wystawie dzielimy się swoimi sukcesami (dyplomy, puchary). Mocnym akcentem była praca z młodzieżą co jest mocno zaakcentowane na wystawie. Takim reprezentantem był i jest nadal kol. Konrad Andraczek, którego sukcesy są widoczne na wystawie. Konrad Andraczek jest jedynym laureatem nagrody „PRYMUS”, to taki filatelistyczny OSCAR.

W szczytowym okresie Koło liczyło ponad 200 członków, na dzień dzisiejszy Koło liczy 15 członków, ale skupiamy wokół siebie innych kolekcjonerów. Filateliści, to nie tylko znaczki, ale również numizmatyka, medale – prezentowane na wystawie. Prezentujemy również eksponat znaków pocztowych p. Andrzeja Gosika – tomaszowianina, który dla Poczty Polskiej zaprojektował ponad 160 znaków pocztowych. Wystawa pokazuje głównie dokumentację działalności Koła na przełomie 60 lat. Jest to dosyć duży fragment naszej działalności.

Wystawę można oglądać do 19 listopada.

Przewodniczący Koła – Jan Rybak