Uroczystość włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej Strzemeszna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

176

Autor: Starostwo Powiatowe

W czwartek, 12 października 2023 roku, Ochotnicza Straż Pożarna Strzemeszna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej Strzemeszna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która odbyła się w czwartek, 12 października 2023 roku,

Na początku złożony został meldunek o gotowości uczestników do uroczystości. Następnie powitano zaproszonych gości, wśród których byli: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Wojciech Miedzianowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Marta Lublin – Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, nadbrygadier Krzysztof Hejduk – zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadier Paweł Malinowski – zca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Andrzej Bednarek – Wójt Gminy Czerniewice, druh Paweł Janicki – Prezes Gminny OSP w Czerniewicach.

Decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odczytała druhna Wieteska. Decyzję odebrał druh Pecyna – Prezes OSP Strzemeszna.

„Szanowni Państwo, bardzo radosna chwila ,w szczególności dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, włączenie Waszej Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to jest wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców zarówno tej gminy, ale całego powiatu i oczywiście całego województwa.

Drodzy Państwo, tej radosnej chwili jest bardzo dużo, tak, dzięki przede wszystkim tej postawie i programowi rządu, który przyjmuje pewne kierunki rozwoju. Ale w tym wszystkim trzeba zauważyć, że doceniana jest Wasza rola. Wasza rola dzisiaj jest wyjątkowa, będzie jeszcze większa. To jest wynikiem analizy i obserwacji Waszej postawy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jesteście wyjątkowi, jesteście wspaniali, idziecie ratować życie ludzi, nie patrzycie na swoje zagrożenie, ratujecie to życie. To, o czym powiedział pan generał, niesamowita satysfakcja ratować życie ludzi, ratować mienie, ratować to wszystko, co dla nas jest ważne. Taka postawa przekłada się na poparcie społeczne. Ja nie słyszałem w przeciągu ostatnich lat jakiegokolwiek złego słowa pod adresem Straży, czy to Ochotniczej, czy też Państwowych.

Wasza postawa jest wzorowa. Mieszkańcy są z Wami, są panie z Kół Gospodyń Wiejskich pokazując jedność, również aprobatę wszystkim tym, którzy na co dzień tutaj funkcjonują w dalej społeczności. Dzieci i młodzież, które tutaj są z nami, budzą radość i uśmiech. Zachowują się bardzo pięknie. Już dzisiaj przyjmują taką postawę jak osoby dorosłe, co znamionuje, że jest tutaj bardzo dobre wychowanie i że Polska będzie rosła w siłę i to bezpieczeństwo na każdym poziomie będzie coraz większe. Bardzo serdecznie Wam gratuluję takiej wyjątkowej postawy. Cieszę się, że tutaj właśnie, w tej Jednostce zostaliście tak docenieni w tym miejscu, że stajecie się takimi wyjątkowymi ambasadorami naszego powiatu. I to co jest równie istotne to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj to nie tylko armia polska, to właśnie strażacy w tym przypadku, strażacy okolicznych to wiele innych środowisk, które chce dzisiaj współuczestniczyć w tym dziele rozpoczętym przez rząd polski, dziele związanym z wydobywaniem nas na suwerenność, niepodległość taką, która ta bezpieczeństwo kolejnym, drodzy Państwo, pokoleniu nie tylko na pięć, sześć lat tylko ta praca. Ona przyniesie efekty na kolejne kilkadziesiąt lat za tą wyjątkową ustawę bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.