Warsztaty integracyjne budujące dobre relacje w „Trójce”

147

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W klasie 1b przeprowadzono warsztaty integracyjne budujące dobre relacje w grupie. Uczniowie z zainteresowaniem brali w nich udział.

Mamy nadzieję, że dobre relacje zbudowane w klasie pierwszej pozytywnie wpłyną na motywację uczniów do podejmowania zadań szkolnych.