Najwyższe średnie w SP nr 14

129
Fot. . B.Kubacka -Mizerska

Autor: SP nr 14 im. Orła Białego

19 lutego podczas apelu podsumowującego zaprezentowano całej społeczności szkolnej uczniów z najwyższą średnią jako wzór godny naśladowania. Gratulujemy wszystkim uczniom wspaniałych wyników.