Obchody 77. rocznicy śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” w Radomsku

96

Autor: Starostwo Powiatowe

W niedzielę, 18 lutego 2024 roku, w Radomsku odbyły się uroczystości poświęcone 77. rocznicy śmierci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, którego Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał na karę śmierci, wykonaną 19 lutego 1947 roku. . Honorowy patronat nad uroczystością objął Antoni Macierewicz – marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP i Anna Milczanowska – Poseł na Sejm RP. 

W obchodach  udział wzięli między innymi: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP,  Anna Milczanowska i Krzysztof Ciecióra – Posłowie na Sejm RP, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, władze samorządowe miasta Radomsko i powiatu radomszczańskiego oraz Zarząd Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w klasztorze Ojców Franciszkanów w Radomsku odprawionej w intencji śp. gen. bryg. Sojczyńskiego. Po mszy odbyło się złożenie wiązanek biało-czerwonych kwiatów pod tablicą, która znajduje się na murze klasztornym. Dalsza część uroczystości odbyła się na starym cmentarzu w Radomsku przy pomniku W hołdzie dowódcy i żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego,, gdzie po okolicznościowych przemówieniach odbyło się złożenie wiązanek kwiatów. W imieniu władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego kwiaty złożył Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów 77. rocznicy śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca" w Radomsku, które odbyły się w niedzielę, 18 lutego 2024 roku, w Radomsku,

„Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w uroczystościach w miejscowości Radomsko poświęconym Żołnierzom Wyklętym, upamiętniającym tych wszystkich, którzy byli tymi niezłomnymi, nazwanymi wyklętymi za to, że służyli Polsce, za to, że walczyli o wolną, niepodległą Polskę. 

Przybyłem tutaj na zaproszenie Pani Poseł Anny Milczanowskiej. Uroczystości, które rozpoczęła msza święta w intencji generała Warszyca – Stanisława Sojczyńskiego, tego, który był symbolem tej walki o niepodległość, tego, który skupiał w swoich szeregach zarówno żołnierzy z powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, ale też z powiatu tomaszowskiego. To ci wszyscy, którzy gromadzili się pod jego komendą, starali się zachować ciągłość niepodległości naszego państwa, starali się, żeby Polska była wolna, niezależna od Rosji, niezależna od Niemiec.  Mamy, jako Polacy, jako samorządowcy, obowiązek czcić i przypominać o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, oddali swoje zdrowie, walcząc o naszą niepodległość. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tą uroczystość zorganizowali i którzy też pamiętają o tym, że te wydarzenia są niezwykle istotne dla naszego istnienia jako państwa polskiego, naszego istnienia jako Polaków. To ważne, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy dali tą daninę krwi, dzięki której jesteśmy dzisiaj wolnym, niepodległym państwem. Możemy mówić po polsku, możemy mówić o swoich granicach kraju, możemy pisać po polsku, możemy tą naszą trudną, dramatyczną historię cały czas pokazywać i wzmacniać naszą państwowość, poprzez przytaczanie tych wszystkich kwestii, które są związane z wielkością państwa polskiego, które są związane z fundamentalnymi naszymi wartościami. Dlatego ta uroczystość, która rozpoczęła się w Kościele Ojców Franciszkanów i ta uroczysta msza święta pokazuje, że te nasze korzenie związane z przyjęciem chrześcijaństwa w roku 966 dalej są podtrzymywane. 

Osobiście bardzo się cieszę, że była zgromadzona tak licznie młodzież na tej dzisiejszej uroczystości. Oczywiście byli przedstawiciele innych organizacji, które też pokazały w ten sposób, że pamiętają o tych, którzy oddali jeszcze raz za nas życie. Pamiętają o Żołnierzach Wyklętych, pamiętają o Żołnierzach Niezłomnych. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Poseł Annie Milczanowskiej za zorganizowanie tych wspaniałych, pięknych, patriotycznych dzisiejszych uroczystości. Wśród gości zaproszonych, wśród tych, którzy byli obecni, był obecny Marszałek Senior pan Antoni Macierewicz, był obecny również poseł Krzysztof Ciecióra i wiele innych osób re