„Ja Dago zwany Mieszkiem. Kilka uwag o początkach państwa na tle depozytów z dirhamami arabskimi”

94

Autor: MBP

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pana Sławomira Fałka z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum pt. „Ja Dago zwany Mieszkiem. Kilka uwag o początkach państwa na tle depozytów z dirhamami arabskimi”. Punktem wyjścia Autora jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów związanych z początkami państwa polskiego i hipotezy dotyczące jego interpretacji. Życzymy interesującej lektury!

Sł. Fałek – Ja Dago zwany Mieszkiem. Kilka uwag o początkach państwa na tle depozytów z dirhamami arabskimi