Pożegnano odchodzącą na emeryturę Elżbietę Kudlik – dyrektora PUP

100

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 27 lutego 2024 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Elżbiety Kudlik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę Elżbiety Kudlik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się we wtorek, 27 lutego 2024 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

Uroczystość poprowadził Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, który powitał uczestników spotkania, wśród których byli między innymi: Elżbieta Kudlik – odchodząca na emeryturę dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, dyrektorzy placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Mazowieckim, naczelnicy i dyrektorzy Wydziałów Starostwa, współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z nową dyrektor Urzędu – Ewą Gadko

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę Elżbiety Kudlik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się we wtorek, 27 lutego 2024 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

Podczas uroczystości odbyło się uhonorowanie byłej dyrektor PUP statuetką Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego. 

„Zarząd Powiatu, oceniając całokształt pracy, postawę Pani Elżbiety Kudlik, podjął decyzję o przyznaniu jej tytułu Przyjaciela Powiatu Tomaszowskiego. I myślę, że wszyscy tutaj obecni na tej sali, zgadzają się z tą decyzją i ją popierają.” – wręczona została statuetka Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę Elżbiety Kudlik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się we wtorek, 27 lutego 2024 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

„Witam serdecznie wszystkich Państwa na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona wyjątkowej osobie, jaką jest Pani Elżbieta Kudlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzisiaj przyszedł ten wyjątkowy moment, moment pożegnania, ale też podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy, na rzecz Starostwa Powiatowego, na rzecz jednostek podległych Starostwu, ale przede wszystkim na rzecz mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni za wyjątkową pracę, za misję, którą wypełniałaś wzorowo w stosunku do nas wszystkich.

Bardzo się cieszę, że tak licznie jesteście tutaj zebrani w tym wyjątkowym momencie. Są z nami członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, radni Rady Powiatu Tomaszowskiego, są obecni dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy jednostek podległych pod Starostwo Powiatowe, naczelnicy, kierownicy Starostwa Powiatowego i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.” – powitał uczestników spotkania Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę Elżbiety Kudlik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się we wtorek, 27 lutego 2024 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

Następnie Mariusz Węgrzynowski odczytał list skierowany do Elżbiety Kudlik przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego i Radę Powiatu Tomaszowskiego. 

„Szanowna Pani Elżbieta Kudlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Po wielu latach aktywności zawodowej, w tym ponad 30 latach na stanowisku dyrektora, nadeszła chwila przejścia do kolejnego etapu życiowej drogi. W imieniu władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego składamy Pani serdeczne podziękowania i słowa uznania za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę. Przejście na emeryturę jest szczególnym momentem w życiu, który skłania do refleksji i wspomnień. Z całego serca dziękujemy za Pani wkład zawodowy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Działania Pani dyrektor spotkały się z licznymi dowodami uznania, m.in. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Honorową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dwukrotnym wyróżnieniem za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne, wyróżnieniem za wdrażanie tarczy antykryzysowej oraz wyróżnieniem lidera aktywizacji osób młodych w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy. 

Składamy wyrazy uznania za trud i serce włożone w dążeniu do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pomoc osobom, które nie radzą sobie na nim samodzielnie, a także wspieranie rodzimej przedsiębiorczości. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy obserwować Panią w działaniu, które składa się z dziesiątek programów aktywizacyjnych oraz badań rynku pracy. Na szczególne uznanie zasługują miliony pozyskanych środków pomocowych, których wydatkowanie przyczyniło się do zmniejszenia poziomu bezrobocia w naszym powiecie. Wierzymy, że wykonywana praca przyniosła Pani satysfakcję i radość. Wszystko to splata się w piękne wspomnienia, które będą towarzyszyć Pani na zasłużonej emeryturze. Czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy z Panią pracować. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone z nami chwile. Życzymy Pani wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wykonywanej pracy oraz spełnienia dalszych planów. Doceniając lata owocnej współpracy, składamy życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz. Szczęść Boże.” – Podpisał Starosta Tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski, Wicestarosta – Leszek Ogórek, członkowie Zarządu w osobach: Pani Elżbieta Łojszczyk, Pan Marek Kubiak i Pan Michał Czechowicz oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pani Wacława Bąk.