Po raz kolejny aktywności Ceramiki Paradyż zostały opublikowane w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

107

Coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w kraju przegląd inicjatyw CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku Ceramika Paradyż jako odpowiedzialna firma podejmowała wiele działań w tym obszarze. Ponownie aż 5 projektów zostało opublikowanych w tym prestiżowym zestawieniu.Ceramika Paradyż konsekwentnie podejmuje przedsięwzięcia, które są przykładami w jaki sposób można skutecznie budować strategię, a przy tym efektywne ją realizować. Spośród wielu działań wytypowano te, które w szczególny sposób uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

24_04_raport_FB_PARADYZraport_post.png

W 22. edycji eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili „Dobre Praktyki” firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Projekty: Biżuteria w duchu less waste, Klasa patronacka, Wdrożenie systemu zwiększającego efektywność produkcji, Warsztaty w Paradyż Home oraz Instalacja fotowoltaiczna dla zakładu produkcyjnego, niosły ze sobą szereg korzyści dla społeczeństwa, środowiska naturalnego i gospodarki. Dbałość o te wartości jest niezwykle istotna, aby społeczności były w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata, zachowując równowagę między potrzebami ludzi, planety i dobrobytem ekonomicznym.Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znalazło się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75%) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. Wśród puli zgłaszających firmy średnie stanowiły 16%, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7% i 2% reprezentowanych przedsiębiorstw.Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

98a65030-eef5-4077-aaec-005a5b11442c.jpg

Premiera raportu FOB odbyła się 16 kwietnia br. podczas konferencji “Targi Idei ESG”. Materiał jest największym w Polsce zestawieniem dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Jest to przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.Pełna publikacja znajduje się pod adresem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/