Muzyczne poszukiwania Sławka

Chyba tak można nazwać krótką relację z koncertu Sławka Uniatowskiego, który w miniony niedzielny wieczór spotkał się z tomaszowską młodzieżą w Klubie Muzycznym "Świetlica".    "Spotkał się" -  dość dobrze oddaje opis wydarzenia.

I CO W NAS POZOSTAŁO?

To już prawie rok minął. Najpierw powtarzające się z coraz większą częstotliwością komunikaty. Jest niedobrze..., jest lepiej..., stan krytyczny... i komunikat... ten najgorszy. O śmierci. Z telewizorów zniknęli politycy. Ich bezsensowne kłótnie zajęły audycje pełne refleksji, zadumy. Mówiono w nich o Nim i o Polsce...

ŻELECHLINEK

Pierwsze dokumenty pochodzą z końca XV wieku i dotyczą powstania parafii, którą wydzielono z wcześniej istniejących parafii głuchowskiej i budziszewickiej.

SPAŁA

to znana miejscowość wypoczynkowa nad Pilicą na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego.

ROKICINY

Pierwsze wzmianki o Rokicinach pochodzą z początku XVI w. W wyniku II rozbioru w 1793 r. obszar gminy wszedł w skład państwa pruskiego.

RZECZYCA

Pierwsza wzmianka o Rzeczycy pochodzi z 1335 roku, kiedy to była wsią królewską.

PREZYDENT MIASTA

ŚNIEGOCKI (1830 - ?, pierwszy burmistrz)

LUBOCHNIA

Lubochnia swymi początkami sięga czasów Bolesława Krzywoustego, historycy zgodnie podają, że w roku 1111 król Bolesław Krzywousty fundował tu kościół.

JEDENASTKA

Szkoła Podstawowa Nr 11 otworzyła swoje podwoje w dn.01.09.1958 r. i była pierwszą szkołą zbudowaną w mieście po II Wojnie Światowej.

INOWŁÓDZ

Inowłódz należy do najstarszych miast Polski. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że w 1145 r. istniały w osadzie karczmy, komora celna i kościół.

SYMBOLE MIASTA

Herb, flaga, pieczęcie...

CZERNIEWICE

Gmina Czerniewice leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego przy trasie szybkiego ruchu A8 z Warszawy do Wrocławia.