Dni otwarte w OHP

963

    Hufce pracy
są najstarszą formą organizacyjną działalności OHP. Jednym z podstawowych zadań
Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia
wykształcenia oraz nauki zawodu. Opieką Ochotniczych Hufców Pracy objęta jest
młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ukończyła 15 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia
gimnazjum albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową
ograniczającą możliwość nauki w szkole, może uczęszczać do szkół dla dorosłych.

   Hufce zapewniają uczestnikom zatrudnienie – z równoczesnym
uzupełnieniem wykształcenia – i możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Dziewczęta i chłopcy odbywają kształcenie w gimnazjach z klasami
przysposabiającymi do pracy, gimnazjach dla dorosłych, zasadniczych szkołach
zawodowych, na kursach zawodowych. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone
jest u pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

    W dniach 16 do 20 maja w godzinach 8.00-16.00 hufiec pracy z
Tomaszowa Maz. mający siedzibę w Gimnazjum nr 1 na ul. Stolarskiej 21 s. 37
organizuje dni otwarte, na które serdecznie zaprasza młodzież i
rodziców zainteresowanych podjęciem nauki w gimnazjum realizującym program
gimnazjum dla dorosłych i przyuczenie do zawodu.

               
Program dni otwartych Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie
przedstawia się
następująco:

 • 16.05 – 17.05.2005 godz.
  8.00 – 16.00 – rozmowy indywidualne, testy predyspozycji zawodowych.

 • 18.05.2005 godz.15.30-17.30
  s.36 – spotkanie z rodzicami i kandydatami do Gimnazjum dla Dorosłych oraz
  wybór 20 uczestników do projektu ,,Twoja wiedza – Twój sukces”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.
  Przedstawienie informacji o ofertach pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu
  Pracy w Tomaszowie Maz. w latach 2002-2004. Przekazanie informacji o
  możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu Gimnazjum dla Dorosłych w
  formach szkolnych i pozaszkolnych. Zapoznanie z założeniami i tematyką
  programu profilaktycznego " Spójrz inaczej" realizowanego w hufcu.

 • 19.05.- 20.05.2005 godz.
  14.00-20.00 – rozmowy z pracodawcami w miejscu lokalizacji zakładów pracy.

      Po raz pierwszy hufiec
pracy zajmuje się także młodzieżą pragnącą podjąć naukę w ZPSZiO nr 4 w
Tomaszowie Maz. na ul. Farbiarskiej 20 w zawodach kucharz, kelner, sprzedawca.