GŁOS TOMASZOWA

1967

Gazeta ukazała się w 15-tysięcznym nakładzie i według jej twórców zaspokoić powinna najróżnorodniejsze potrzeby potencjalnego czytelnika. Stąd i auto-moto kierowane do mężczyzn, strona dla dzieci, czy kulturalna z recenzjami książek, płyt, filmów.

Redakcja zapowiada, że na swych łamach poruszać będzie tematykę lokalną ze szczególnym naciskiem na refleksje z najciekawszych wydarzeń mijających miesięcy. Zatem Głos Tomaszowa, póki co, będzie gazetą ukazującą się raz w miesiącu. Sama przedstawia się jako gazeta niezależna, stawiająca na dobry pomysł i oferująca czytelnikom nową jakość na lokalnym rynku. Gazeta rozprowadzana jest przez osiedlowe sklepy spożywcze. Drugi numer pod koniec lutego.

Jak każdemu noworodkowi, tak Głosowi Tomaszowa, zespołowi redakcyjnemu życzymy realizacji ambitnych planów i szybkiego uznania wśród czytelników.

Zespół tomaszow.pl